Centrum Informacji Zawodowej

  • ul. Legionów 58/10
  • 42-200 Częstochowa

Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką oświatową prowadzoną przez Miasto Częstochowa. Poradnia realizuje zadania z zakresu orientacji i poradnictwa szkolnego i zawodowego, których adresatem jest młodzież miasta Częstochowy i okolic. Młodzież może tam skorzystać z wszechstronnej informacji o interesujących ją szkołach, zawodach, sytuacji na rynku pracy.

The Professional Information Centre
The Centre is administered by Częstochowa city council. It provides professional orientation and counselling to young people of the Częstochowa area. It provides information on schools, professions and the labour market.