Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjne dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja

  • ul. Saperów 24
  • 43-300 Bielsko-Biała

Działalność Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Nadzieja obejmuje kompleksową rehabilitację i rewalidację dzieci niepełnosprawnych fizycznie oraz umysłowo. Pomoc Centrum skierowana jest do dzieci od momentu ich urodzenia do 18 roku życia.