Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • ul. Szpitalna 6/23-24
  • 00-031 Warszawa

POPON reprezentuje interesy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne; wspiera działania na rzecz realizacji i ochrony zasady równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

The Polish Organisation of Disabled Persons' Employers
The organisation represents the interests of employers employing disabled persons and supports the activities for equal chanceopportunities for the disabled.