Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

  • Pl. Konstytucji 2, kl. II
  • 00-552 Warszawa

Celem Fundacji jest czynne wspieranie działalności i inicjatyw w zakresie krzewienia i propagowania kultury artystycznej osób niepełnosprawnych w całym kraju. Realizowana przez Fundację promocja kultury artystycznej osób niepełnosprawnych ma przyczynić się do ich aktywnej adaptacji społeczno-kulturalnej, a także przełamywać stereotypy myślenia i działania, w tym panujące jeszcze do dziś bariery środowiska społecznego.
Fundacja organizuje wyjazdowe warsztaty muzyczne oraz stałe zajęcia terapeutyczne w sekcjach (orkiestra, chór, zespół taneczny, grupa aktorska); organizuje występy artystyczne osób niepełnosprawnych, charytatywne koncerty muzyczne.
W ramach Fundacji działa Zespół Pieśni i Tańca Osób Niepełnosprawnych "Mazowiacy", Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych (przy teatrze ATENEUM w Warszawie), Studio Pantomimy, Orkiestra "Mazowiacy".

The Artistic Culture for the Disabled Foundation
The Foundation organises music workshops and therapeutic classes in orchestras, choirs, theatres and dance group sections. It also organises charity concerts and art performances. It runs the Song and dance group for the disabled "Mazowiacy" and the Polish Theatre for the Disabled (location: the Ateneum Theatre in Warsaw).