Fundacja Aeris Futuro

  • Al. Daszyńskiego 22/46
  • 31-534 Kraków

Organizacja działa na rzecz środowiska naturalnego. Misją Fundacji jest skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu.