Stowarzyszenie Młodzi Demokraci

  • ul. Wiejska 12a
  • 00-490 Warszawa

Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci" jest polityczno - społeczną organizacją młodzieżową związaną z Platformą Obywatelską. Stowarzyszenie prowadzi działalność międzynarodową. Jest członkiem YEPP (Youth of the European People's Party) i DEMYC (Democrat Youth Commity of Europe) - organizacji zrzeszających młodzieżówki cetroprawicowe z Europy.

Stowarzyszenie promuje udział ludzi młodych w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym. Dąży do upowszechniania wśród młodzieży postaw obywatelskich i wiedzy ekonomicznej. Opowiada się za uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej i NATO. Propaguje profesjonalizm, pracowitość, odpowiedzialność i uczciwość, które to cechy są niezbędne w społeczeństwie obywatelskim i gospodarce rynkowej.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Young Democrats Association
The Young Democrats Association is a youth organisation of the Citizens' Platform. The Association is also active outside Poland. It is a member of YEPP (the Youth for European People's Party) and DEMYC (the Democrat Youth Community of Europe) - an association linking youth sections of centre right-wing parties from Europe.