Stowarzyszenie Region Beskidy

  • ul. Widok 18/1-3
  • 43-300 Bielsko-Biała

Stowarzyszenie ma na celu uaktywnienie współpracy w ramach Euroregionu Beskidy, poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych.

The Beskidy Region Association
The aim of the Association is to stimulate cooperation within the Beskidy Euroregion through projects and programmes in the border areas.