Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug

  • Pl. Niepodległości 1
  • 22-100 Chełm

Stowarzyszenie ma na celu uaktywnienie współpracy w ramach Euroregionu Bug, poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych.

The Association of Local Governments of the Bug Euroregion
The aim of the Association is to stimulate cooperation within the Bug Euroregion by running projects and programmes in the border areas.