Euroregion Silesia

  • ul. Batorego 7 (piętro I lokal nr 4 i Pietro II lokal nr 1)
  • 47-400 Racibórz

Euroregion Silesia jest umową o współpracy między polskim Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry a Regionalnym Stowarzyszeniem ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski, dziś Euroregionem Silesia-CZ. Stowarzyszenie ma na celu uaktywnienie współpracy w ramach Euroregionu Silesia, poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych.

Euroregion Silesia
The Association's main aim is to mobilise cooperation within the framework of the Euroregion through programmes and projects realised in the border areas.