Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • ul. Konstruktorska 3a
  • 02-673 Warszawa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

The National Fund for Environmental Protection and Water Management
The Fund is the largest institution implementing the national Environmental Policy through financing projects that serve the protection of the environment and water management.

Dostępne granty