Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

  • ul. Miedziana 3A
  • 00-814 Warszawa

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 20 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The European Fund in Support of Polish Agriculture
The main aim of the Fund is the development of the agricultural sector in Poland, with an emphasis on the infrastructure and business support schemes in rural areas.

Dostępne granty