Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Olza

  • Rynek 18
  • 43-400 Cieszyn

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego na terenach gmin i powiatów członkowskich. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju gospodarczego, upowszechnienia dobrego wizerunku regionu, ochrony środowiska naturalnego; prowadzi działalność edukacyjną, proeuropejską, kulturalną i sportową, wydawniczą, szkoleniową, promocyjną, działalność z obszaru turystyki; współpracuje z samorządami i innymi organizacjami Republiki Czeskiej.

The Olza Association of Development and Regional Cooperation
The Association's aim is to support the local and regional development of several associated municipalities. The Association supports economic development, the natural environment and promotion of the good image of the region. It also cooperates with self-governments and other organisations of the Czech Republic.