Fabryka Przyszłości

  • ul. Grochowska 295/16
  • 03-842 Warszawa

Fabryka Przyszłości powstała, aby promować ideę wolontariatu. Organizacja skupia młodych ludzi, którzy chcą działać na rzecz innych; wspiera młodzież w podejmowaniu aktywności zawodowej i społecznej; prowadzi szkolenia dla młodych liderów; stwarza możliwości uczestnictwa w Programach Europejskich.

The Factory of the Future
The Factory of the Future was established to promote the idea of voluntary service. The organisation gathers together young people who wish to help others; supports the careers of young people, runs training courses for young leaders and offers opportunities to participate in European programmes.