Fundusz Górnośląski

  • ul. Powstańców 17
  • 40-039 Katowice

Fundusz działa na rzecz rozwoju województwa śląskiego poprzez współudział w opracowaniu koncepcji programów i projektów samorządu terytorialnego, wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych, przyciąganie inwestorów oraz promocję regionu. Bierze udział we wdrażaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.