Stowarzyszenie Pro Europa

  • ul. Szara 10a/209
  • 00-420 Warszawa

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy, działania i przedsięwzięcia na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury, nauki, edukacji i rozwoju lokalnego, realizowane przez stowarzyszenia, fundacje oraz instytucje, służące procesowi integracji europejskiej; organizuje konferencje, seminaria i inne działania publiczne, wydawnicze i medialne służace integracji europejskiej; prowadzi badania, ekspertyzy i oceny stanu integracji europejskiej; współpracuje z rządowymi i pozarządowymi instytucjami europejskimi, zagranicznymi i krajowymi, organami samorządowymi oraz izbami gospodarczymi w zakresie działań służących integracji europejskiej. Stowarzyszenie posiada oddziały na terenie całej Polski.

The Pro-Europe Association
The Association supports initiatives, activities and events in the areas of culture, education and local development which work toward European integration. It organises conferences, seminars and other media events, runs research on European integration and cooperates with government and non-government institutions. It has branches all over Poland.