Fundacja Bank Żywności SOS

  • ul. Stanisława Bodycha 97
  • 05-820 Reguły

Misją i celem pracy Fundacji jest pozyskiwanie żywności zagrożonej zmarnowaniem, a następnie przekazywanie jej najbiedniejszym mieszkańcom województwa mazowieckiego.

Dostępne granty