Fundacja Odzew

  • Al. Jana Pawła II 15a
  • 64-100 Leszno

Fundacja pomaga dzieciom i młodzieży z terenów objętych lub zagrożonych klęską ekologiczną, niepełnosprawnych - rehabilitacja, rekonwalenstencja i opieka medyczna. Fundacja realizuje ogólnopolski program "Starszy Brat Starsza Siostra", organizuje półkolonie "Kwitnące Wakacje", prowadzi Centrum Wolontariatu, Punkt Informacji Europejskiej i Punkt Informacji Obywatelskiej.

The Response Foundation
The Foundation helps children from areas threatened by the ecological disaster. It delivers the "Big Brother Big Sister" programme, organises summer holidays for children, runs the Voluntary Centre, European Information Point and Citizen Information Point.