Towarzystwo Pomocy Młodzieży

  • ul. Nowolipki 2
  • 00-160 Warszawa

Fundacja prowadzi działania profilaktyczne i pomocowe szczególnie dla osób zagrożonych uzależnieniami, będącymi ofiarami przemocy, zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną, z rodzin z problemem uzależnień, doświadczających kryzysów emocjonalnych i cierpiących na zaburzenia emocjonalne i psychiczne oraz dla młodych osób z niepełnosprawnością.
Oferuje kompleksową pomoc profilaktyczną i terapeutyczną prowadzoną przez doświadczony zespół specjalistów.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.