Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych

  • ul. Królewska 94
  • 30-079 Kraków

Fundacja poszukuje talentów plastycznych i promuje twórców bez względu na rodzaj i stopień ich schorzeń i wynikającej stąd niesprawności. Fundacja organizuje m.in. Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych, turnusy rehabilitacyjne art-terapii, wystawy indywidualne i zbiorowe, spotkania artystyczne twórców i miłośników sztuki, konkursy literackie itd.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The Foundation of Disabled People's Art
The Foundation supports and promotes disabled people's art. It organises the International Biennial of Disabled People's Art, art-therapy vacations, exhibitions, artistic meetings and performances, competitions etc.