Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego

  • ul. Królowej Aldony 13
  • 03-928 Warszawa

Fundacja otacza opieką ubogich, rodziny wielodzietne, osoby niewidome i niepełnosprawne, dzieci z ubogich i patologicznych rodzin. Prowadzi dwa dzienne domy dla 38 dzieci i młodzieży: Dom Św. Mikołaja oraz Dom Pawła. Raz w roku organizuje pielgrzymki dla 8 osób niepełnosprawnych do Lourdes.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The St. John of Jerusalem Foundation
The Foundation provides assistance to the poor, large families and the disabled. It runs a day-care centre called Santa Claus' House.