Ośrodki Profilaktyki Środowiskowej

OPŚ obejmują swoją opieką młodzież szkół ponadpodstawowych, zagrożoną patologią społeczną – nadużywającą alkoholu, eksperymentującą z narkotykami, z grup subkulturowych, z kłopotami w szkole (powtarzanie klasy, konflikty z nauczycielami), samotną, zagubioną, pochodzącą z rodzin patogennych (alkoholizm, przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna) i kryminogennych.

W OPŚ prowadzone są grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, terapia indywidualna, zajęcia warsztatowe w szkołach ponadpodstawowych, różnorodne zajęcia socjoterapeutyczne (klubowe) dla młodzieży.

Ośrodki znajdują się w: Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu.