Centrum Samorządu Lokalnego w Jeleniej Górze

  • Plac Piastowski 27
  • 58-560 Jelenia Góra

Centrum organizuje szkolenia, międzynarodowe konferencje, prowadzi doradztwo i konsultacje dla gmin, prowadzi działalność wydawniczą, nawiązuje kontakty międzynarodowe, koordynuje programy i projekty.

The Centre of the Local Self-Government in Jelenia Góra
The centre organises training courses and international conferences, provides counselling and advice, issues publications, coordinates programmes and projects and makes international contacts.