Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

  • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
  • 71-332 Szczecin

Centrum organizuje szkolenia, seminaria, konferencje; realizuje projekty; kształci nowe kadry dla samorządu; udziela konsultacji, porad i opracowuje ekspertyzy; prowadzi prodemokratyczne i prospołeczne programy dla szkół średnich.

The Training Centre of the Foundation in Support of Local Democracy in Szczecin
The Centre organises training courses, seminars and conferences; it trains new workers for local government; provides advice and delivers pro-citizen and pro- democratic programmes for secondary schools.