FRDL Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze

  • Aleja Niepodległości 16/ 9
  • 65–048 Zielona Góra

Podstawowymi formami działania FRDL Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze są:
- Wspomaganie integracji środowisk poprzez działalność Forów, zrzeszających urzędników różnego szczebla.
- Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, kursów, treningów, warsztatów dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
- Doradztwo i konsulting dla samorządów, administracji, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspomaganie inicjatyw obywatelskich.
- Prowadzenie badań naukowych i analiz, działalność opiniotwórcza oraz lobbing na rzecz budowy społeczeństwa i państwa obywatelskiego.
- Realizacja projektów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim o tematyce edukacyjnej, badawczej oraz związanej z przeciwdziałaniem bezrobociu.