Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej

  • ul. Krakowska 51/III p.
  • 45-018 Opole

Misją Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej jest prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej na rzecz samorządów lokalnych oraz środowisk opiniotwórczych w celu umacniania demokracji lokalnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego.