Podlaskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

  • ul. Choroszczańska 31
  • 15-732 Białystok

Centrum wspomaga gminy i powiaty, ich związki i stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe; organizuje szkolenia oraz prowadzi doradztwo i konsultacje dla samorządów i jednostek organizacyjnych; w ramach centrum działa Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli.

The Białystok Training Centre
The Centre supports local administration, associations and non-governmental organisations; it organises and runs training courses for local government; it also runs an independent teacher training centre.