Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie

  • ul. 1 maja 13/4
  • 20-410 Lublin

Regionalny Ośrodek FRDL od początku swojego istnienia realizuje podstawową misję Fundacji, polegającą na wspieraniu merytorycznym i organizacyjnym samorządów województwa lubelskiego. Poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, działalność doradczą i ekspercką podnosi kwalifikacje pracowników administracji samorządowej oraz Radnych. Prowadzi również szkolenia dla Przedsiębiorców.