Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa

  • ul. Wojska Polskiego 7
  • 11-410 Barciany

Działalność Stowarzyszenia ma na celu przygotowanie, organizowanie i promowanie programów, inicjatyw i działań sprzyjających dalszemu kształceniu młodzieży z terenu gminy Barciany oraz stworzenie gminnego systemu stypendialnego, a także przyczynienie się do doskonalenia metod wychowawczych wśród rodziców i kadry nauczycielskiej.