Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego FRDL

  • ul. Kolejowa 1
  • 35-074 Rzeszów

Ośrodek prowadzi między innymi działalność na rzecz administracji publicznej, realizując szkolenia, seminaria, kursy i konferencje. Świadczy również usługi doradcze, informacyjne, konsultingowe oraz badawcze.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.