Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  • ul. Oczapowskiego 12b
  • 10-719 Olsztyn

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej.

The European Documentation Centre at Warmia-Mazury University in Olsztyn
The Centre collects and presents documents and publications from EU institutions. Its offers its services to university teachers, researches, students and individuals interested in European integration.