Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  • ul. Gagarina 13
  • 87-100 Toruń

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej.

The European Documentation Centre at the Nicolas Copernicus University in Toruń
The Centre collects and presents documents and publications from EU institutions. Its offers its services to university teachers, researches, students and individuals interested in European integration.