Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie

  • ul. Rakowicka 27, III piętro, pokój 317
  • 31-510 Kraków

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej. Tematyka zbiorów jest bardzo rozległa. Wydawnictwa te poruszają między innymi takie zagadnienia jak: handel międzynarodowy, finanse, polityka społeczna, prawo, przemysł, transport, praca, ochrona środowiska.

The European Documentation Centre of the Krakow University of Economics
The Centre collects and presents documents and publications from EU institutions. Its offers its services to university teachers, researches, students and individuals interested in European integration.