Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • ul. I. Radziszewskiego 11
  • 20-031 Lublin

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej.

The European Documentation Centre at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
The Centre collects and presents documents and publications from EU institutions. Its offers its services to university teachers, researches, students and individuals interested in European integration.