Centrum Dokumentacji Europejskiej w Katowicach

  • Plac Rady Europy 1
  • 40-021 Katowice

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej. CDE oferuje pomoc w wyszukiwaniu materiałów, informuje o dostępnych źródłach informacji europejskiej, odpowiada na zapytania i kwerendy. CDE organizuje także spotkania o tematyce europejskiej, skierowane do młodzieży, studentów i innych zainteresowanych.

The European Documentation Centre at Sląsk Library
The Centre collects and presents documents and publications from EU institutions. Its offers its services to university teachers, researches, students and individuals interested in European integration.