Centrum Europejskie Natolin

  • ul. Nowoursynowska 84
  • 02-797 Warszawa

Do statutowych celów Fundacji Centrum Europejskie Natolin należą:
- krzewienie wiedzy na temat integracji europejskiej m. in. w drodze działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, rozwoju studiów europejskich, prowadzenie kształcenia, szkoleń i badań;
- prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej, realizowanej w drodze organizacji i rozwoju studiów europejskich;
- współpraca z zagranicznymi organizacjami kształcącymi kadry na potrzeby procesów integracyjnych w Europie oraz tworzenie warunków dla rozwoju ich działalności w Polsce;
- skupianie wokół idei Fundacji wykładowców, twórców i propagatorów integracji europejskiej spośród przedstawicieli nauki w kraju i za granicą.