Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

  • ul. Jagiellońska 27
  • 85-097 Bydgoszcz

Pałac Młodzieży to samorządowa placówka oświatowo-wychowawcza, pełni rolę centrum kulturalnego dzieci i młodzieży.

The Youth Palace in Bydgoszcz
The Youth Palace is an institution subordinate to local authority. It is a cultural centre for children and young people.