Pałac Młodzieży w Gdańsku

  • ul. Ogarna 56
  • 80-826 Gdańsk

Pałac Młodzieży jest placówką wychowania pozaszkolnego, prowadzi zajęcia artystyczne, edukacyjne i sportowe.

The Youth Palace in Gdańsk
The Youth Palace is a centre for after-school activities providing educational, art and sport activities for children and young people.