Pałac Młodzieży w Tarnowie

  • ul. Piłsudskiego 24
  • 33-100 Tarnów

Pałac Młodzieży to samorządowa placówka oświatowo-wychowawcza, pełni rolę centrum kulturalnego dzieci i młodzieży.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Youth Palace in Tarnów
The Youth Palace is an institution subordinate to Tarnow local authority and works within the national education system. It is the cultural centre for young people and children in the region.