Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

  • 240 King Street
  • Hammersmith
  • London
  • W6 0RF

Zjednoczenie jest uznane przez rządy polski i brytyjski, jak również inne polonijne organizacje na świecie, za organizację reprezentującą polską grupę etniczną zamieszkałą w Wielkiej Brytanii. Zjednoczenie istnieje w celu promowania i obrony interesów mniejszości polskiej w Wielkiej Brytanii, jak również interesów Polski i Polaków.

The Federation of Poles in Great Britain
The Federation came into existence in 1946. It is now recognised both by the British and Polish governments and internationally as an organisation which is representative of the Polish ethnic group residing in Great Britain. It exists to promote and defend the interests of that group, Poles and Poland in general.