Polski Związek Chórów i Orkiestr

  • ul. Nowy Świat 30/12
  • 00-373 Warszawa

Związek zrzesza chóry i orkiestry działające w Polsce.

The Polish Association of Choirs and Orchestras
The association embraces choirs and orchestras from Poland