Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

  • ul. Piotra Skargi 5
  • 67-200 Głogów

Towarzystwo działa na rzecz miasta Głogowa i regionu. Jego główne cele statutowe to: wyzwalanie i pobudzanie inicjatyw społecznych, popieranie i upowszechnianie kultury, twórczości artystycznej i naukowej, działalność wydawnicza, popularyzowanie wiedzy o mieście i regionie, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Glogów Society
The Society supports the city and the region of Glogów. Its main aims are to stimulate the civil initiatives, promote culture, art and science, initiate scientific research and promote knowledge on the city and region.