Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

  • ul. Daszyńskiego 12
  • 57-300 KŁODZKO

Towarzystwo działa na rzecz dzieci i młodzieży; podejmuje inicjatywy w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu. Prowadzi nauczanie w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącym. Wydaje książki, czasopisma oraz wydawnictwa periodyczne.

The Education Society of Kłodzko
The Society focuses on children and young people; starts initiatives in the areas of education, culture and sport; it runs a primary and secondary school and publishes books, magazines and periodicals.