Nadbałtyckie Centrum Kultury

  • ul. Korzenna 33/35
  • 80 - 851 Gdańsk

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku jest samorządową instytucją kultury, której cele jest upowszechnianie kultury Pomorza na terenie kraju i za granicą oraz na prezentacji w województwie pomorskim i w kraju osiągnięć kulturalnych innych państw, głównie z basenu Morza Bałtyckiego. NCK realizuje projekty o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym - wystawy, koncerty, sesje literackie i naukowe oraz spotkania z twórcami kultury. Prowadzi także działalność wydawniczą.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.