Centrum Inicjatyw Społecznych

  • ul. Barlickiego 3
  • 44-100 Gliwice

Centrum aktywizuje młodzież do działań prospołecznych na rzecz swojego środowiska; prowadzi programy edukacyjne, integrujące środowisko oraz z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki społecznej; integruje środowisko organizacji pozarządowych. Centrum realizuje m.in. programy: Starszy Brat, Starsza Siostra, Zespół Tourette'a, Szkolne Kluby Wolontariatu, Klub-net.
Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The Citizens' Initiatives Centre
The Centre encourages young people to undertake local initiatives, runs educational programmes and integrates non-governmental organisations.