Centrum Promocji Kobiet

Podstawowym celem Fundacji jest przygotowywanie i motywowanie kobiet do świadomego, pełnego i profesjonalnego uczestniczenia w życiu zawodowym, społecznym i politycznym.
Drogą do osiągnięcia tego celu jest doradztwo w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego oraz działalność szkoleniowa.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.