Liga Morska i Rzeczna

Misją Ligi Morskiej i Rzecznej jest edukacja morska oraz kształtowanie świadomości morskiej społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.