Małopolskie Centrum Kultury Sokół

  • ul. Długosza 3
  • 33-300 Nowy Sącz

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ jest instytucją samorządową o charakterze regionalnym, działającą na terenie województwa małopolskiego. Jego główne kierunki działań to: zachowanie i promocja materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego Małopolski, animowanie amatorskiego ruchu artystycznego, organizowanie współpracy międzynarodowej na terenie Karpat.

The Małopolska Cultural Centre SOKÓŁ
The Centre is a regional and self-governing institution whose main activities include the promotion of the region's material and spiritual cultural heritage, the stimulation of artistic activities and international co-operation in the Carpathian area.