Instytut Europa Karpat

  • ul. Narutowicza 9a
  • 33-300 Nowy Sącz

Instytut zajmuje się nawiązywaniem współpracy pomiędzy regionami karpackimi państw Grupy Wyszehradzkiej i pozostałymi państwami karpackimi tj. Ukrainą, Rumunią, Mołdawią.

The European Institute of the Carpathian Mountains
The Institute promotes the co-operation among the Carpathian regions of the Visegrad Group countries and the other countries in the Carpathian Mountains such as the Ukraine, Romania and Moldavia.