Sprawni - Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

  • ul. Niecała 12 lok. 6
  • 00-098 Warszawa

Fundacja SPRAWNI działa na rzecz osób niepełnosprawnych już od 2003 roku! Organizuje niedzielne warsztaty organizacyjne. Propaguje wiedzę o problemach osób niepełnosprawnych, wspomaga potrzebujących.

Fundacja realizuje program - "Pierwszy kontakt" - spotkania niepełnosprawnych prelegentów z różnymi środowiskami osób pełnosprawnych celem przełamywania barier psychologicznych i pozyskiwania ludzi chętnych do pracy w wolontariacie na rzecz osób niepełnosprawnych; realizuje projekty mające na celu umożliwienie pełniejszego korzystania z dóbr kultury i wypowiadania się przez osoby niepełnosprawne w sztuce.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.