Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

  • ul. Gen. Władysława Andersa 187
  • 58-304 Wałbrzych

Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną, sportową, turystyczną, oświatową na rzecz niepełnosprawnych.

The Dolnoslaskie Association of the Disabled
The Association focuses on culture, sport, tourism and the education of the disabled.